فهرست دوره های در حال برگزاری مراکز مجری

نام مرکز مجری 
عنوان دوره 
مسئول علمی دوره 
تاریخ شروع دوره 
تاریخ پایان دوره 
[شرط]
[شرط]
[شرط]
[شرط]
[شرط]
گام انگیز دیار پارسهطب سوزنی برای پزشکانمحمد حسین آیتی1402/07/10 12:00:00 ق.ظ1403/11/15 12:00:00 ق.ظ
جمعیت هلال احمرامدادگر کمکهای اولیهمحمدهادی تدین1402/07/05 12:00:00 ق.ظ1402/08/17 12:00:00 ق.ظ
نويد پيشگامان فناوري سلامتدستیار کنار دندانپزشک سمیه داستان پور1402/07/09 12:00:00 ق.ظ1402/10/14 12:00:00 ق.ظ
دانشگاه علوم پزشکی تهران روش های انجام تست های تشخیصی اختلالات خوابخسرو صادق نیت حقیقی1402/07/04 12:00:00 ق.ظ1402/10/04 12:00:00 ق.ظ
جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیارینسخه پیچی و تحویل دارو در داروخانهمحمدباقر ملک پور1402/07/08 12:00:00 ق.ظ1402/09/14 12:00:00 ق.ظ
گام انگیز دیار پارسهطب سوزنی برای پزشکانهدا عزیزی1402/07/10 12:00:00 ق.ظ1403/11/15 12:00:00 ق.ظ
دانشگاه علوم پزشکی تهران تصویربرداری زنان و حاملگیمهروز ملک1402/07/01 12:00:00 ق.ظ1402/12/28 12:00:00 ق.ظ
شركت مهر درمان نيكانکاخداری بیمارستانیشهاب عبداللهی فر1402/07/03 12:00:00 ق.ظ1402/08/28 12:00:00 ق.ظ
دانشگاه علوم پزشکی سمناندرمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان اسحق رحیمیان بوگر1402/07/03 12:00:00 ق.ظ1402/08/03 12:00:00 ق.ظ
آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی تاراسالمندیاریشهره بهروز1402/07/01 12:00:00 ق.ظ1402/07/30 12:00:00 ق.ظ
     
v بعدی7654321قبلیصفحه 1 از 7 (66 مورد)

دی ان ان